Trong thực tế ngày nay , chúng ta đang nhận thấy một điều là : Càng ngày càng có nhiều người đã được biết và tiếp xúc với bà Tổ Cô của dòng họ qua con đường giao thoa tâm linh 2 cõi âm dương . rõ ràng chúng ta đã nhận thức được vai trò của ” người phụ nữ ” này đối với các công việc trong vô vi của cả một dòng họ là khá quan trọng . nhưng có người sẽ không rõ mối quan hệ của bà cô tổ trong dòng họ là như thế nào và tại sao lại gọi là bà Tổ cô.

Trước hết xin được cắt nghĩ cụm từ bà cô tổ theo cách thường thấy của triết tự :

Trích dẫn :

” Tổ ở đây là Tổ tiên, nghĩa là Gia tiên Tiền tổ

Bà Cô là người phụ nữ chưa lấy chồng .

Vậy bà Cô Tổ được hiểu là :

Hội Đồng Gia tiên Tiền tổ đề cử ra một người nữ có nhiệm vụ trông nom, theo dõi, để ý các công, các việc của họ hàng, của các con, các cháu ở trên cõi Trần. Người đó được gọi là bà Tổ Cô.”

Đặc biệt :

” Người đảm nhận cương vị bà Tổ Cô phải thỏa mãn hai điều kiện:

1.Là người nữ, chưa lấy chồng, bị mất khi còn trẻ tuổi.

2.Vong linh ở nơi cõi Âm có duyên tu tập theo đạo .

Nói về mối quan hệ thì có thể đối với người này bà Tổ Cô ở đời thứ tư ( Gọi là Cụ – Tứ đại), nhưng đối với người khác thì bà Tổ cô có thể chỉ là em gái của Bố (gọi là Cô). Với người khác nữa quan hệ có thể chỉ gọi bằng Bác. Hoặc xa hơn nữa thì bà Tổ cô có thể đã thuộc đời thứ 6,7 ( Lục, Thất đại)…vv.

Nhưng dù mối quan hệ thế nào đi nữa thì cũng vẫn gọi chung là bà Tổ Cô.”

Tóm lại , theo cách hiểu như trên thì bà cô tổ là người phụ nữ chưa chồng , có tu đạo .

Còn theo ý kiến của bản thân tôi thì bà cô tổ của một dòng họ lại hiện lên với những đặc điểm hoàn toàn khác lạ . Đó là :

1. Đó có thể là một người phụ nữ có thể chưa chồng hoặc đã có chồng .

2. Bà cô tổ có thể tu tập theo một đạo giáo nào đó hoặc có thể không .

3. Trong sơ đồ phả hệ phức tạp của các dòng tộc Việt , thì bà cô tổ của dòng họ là người phụ nữ sẽ thuộc vào một trong những thế hệ đầu tiên khai sinh ra một dòng họ .

Những bài học cho bản thân trong quá trình tìm hiểu thế giới vô vi xung quanh mình . Rằng ngoài việc thu nhận thông tin từ các chơn linh , chúng ta cũng cần biết kết hợp nó với việc phân tích tổng hợp lại các tư liệu nghiên cứu khoa học một cách nhuẫn nhuyễn . từ đó mới hòng tìm ra được những giá trị minh xác phục vụ sự tiến hóa của loài người .

Cảm ơn !