Quan niệm cổ xưa không riêng ta mà nhiều dân tộc trên thê giới cho rằng mọi vật  do tạo hóa sinh ra đều  có linh hồn mỗi loài vật kể cả khoáng vât thức vật cũng có cuộc sống riêng của nó.Lúc đó người ta chưa phân biệt  thế giới hữu sinh và vô sinh.Con người chưa thể lý giải nổi những yếu tố thiên nhiên xung quanh chi phối mình như thế nào nên các vật như hòn đá thân  cây con người có quan hệ mật thiết với họ đều được tôn thờ như thần linh.

Trong ngôn ngữ nhiều nước ở Châu Âu (như tiếng Pháp)mọi  vật trong tạo hóa hữu hình hay vô hình cụ thể hay trừu tượng đều mang khái niệm âm dương đều có giống đực giống cái.Đó là chứng cứ xuất xứ tục bái vật hiện tồn tại ở nhiều dân tộc trên thế giới và một vài dân tộc ở miền núi nước ta.

Ở ta, hòn đá trên chùa cây đa đầu đình giếng nước cửa rừng cũng được nhân dân thờ cúng ,coi đó là một biểu tượng nơi ẩn hiện của một vị thiên thần hoặc nhân thần nào đó.Người ta ‘’Sợ thần sợ cả cây đa’’mà cúng cây đa đó không  thuộc vào tục bái vật .Cũng như người ta lễ Phật,thờ Chúa,quỳ trước tượng Phật,tượng Chúa,lễ Thần,lễ Thần,quì trước long ngại của Thần,những Thần đó có thần hiện rõ rang,chứ không phải lạy khúc gỗ hay hòn đá như tục bái vật.

Xưa,xa xưa,ta có tục bái vật không ?Ngày nay chỉ còn lại vài dấu vết trong phong tục.Thí dụ,bình vôi là bà chúa trong nhà,chưa ai định danh là bà chúa gì,nhưng bình vôi tượng trưng cho uy quyền chúa nhà,nhà nào cũng có bình vôi.Khi con dâu về nhà.mẹ chồng tạm lánh nhưng luôn nắm giữ uy quyền.Khi lỡ làm vỡ bình vôi thì đem mảnh bình vôi còn lại cất ở chỗ uy ngiêm hoặc đưa lên đình chùa,không vứt ở chỗ ô uế.

Gỗ chò là loại gỗ quý, gỗ thiêng chỉ được dùng để xây dựng đình chùa,nhà thờ.Nhân dân không ai được dùng gỗ chò làm nhà riêng.Ngày xưa trong đám củi theo lũ cuốn về xuôi, nếu có gỗ chò,các cụ còn mặc áo thụng ra lạy,lạy gỗ chứ đã phải lạy thần đây !

Còn như tục kiêng vứt chân hương vào thùng rác hoặc chỗ dơ bẩn,kiêng dùng giấy có chữ Nho vào việc uế tạp người ta cũng thận trọng cất đi, đó là vì ý thức tôn sung  thần linh chứ không phải sợ hồn của chân hương hay tờ giấy. Đó không phải là tục bái vật.