Trầm Tâm Linh, nhà sản xuất hương thơm thảo mộc hàng đầu, tự hào đã đóng góp vào nghi lễ “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt”. Niềm vui và sự hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi là khi UNESCO chính thức công nhận nghi lễ này là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sự công nhận của UNESCO

Tại Hội nghị lần thứ 11 của Ủy ban Liên Chính phủ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi Vật thể, diễn ra từ ngày 28/11 – 03/12/2016 tại Addis Ababa, Ethiopia, vào chiều ngày 1/12 (theo giờ địa phương), Ủy ban đã chính thức ra nghị quyết công nhận “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ý nghĩa của việc công nhận

Việc hồ sơ “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” được UNESCO công nhận không chỉ tăng cường vị trí và vai trò của di sản trong xã hội mà còn làm phong phú thêm bức tranh đa dạng văn hóa của Việt Nam và thế giới. Điều này còn giúp cộng đồng và những người thực hành di sản nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của di sản, tự hào và tích cực tham gia bảo vệ và phát huy giá trị của Tín ngưỡng thờ Mẫu.

Tín ngưỡng thờ Mẫu và các lễ nghi

Tín ngưỡng thờ Mẫu phân chia thế giới tự nhiên thành các phủ: trời, rừng, nước và đất, dưới sự cai quản của các nữ thần. Người Việt thờ cúng các nữ thần cùng với các vị thánh là những nhân vật trong lịch sử hoặc huyền thoại, có công với dân, đất nước và có quyền năng trong các điện thờ. Tín ngưỡng này đáp ứng nhu cầu tâm linh của người Việt, cầu tài, lộc, sức khỏe, và mong ước tốt đẹp cho cuộc sống hàng ngày.

Thực hành cơ bản của Tín ngưỡng thờ Mẫu bao gồm các lễ cúng, lên đồng, hát văn và lễ hội, tiêu biểu là Lễ hội Phủ Dầy ở tỉnh Nam Định, diễn ra vào ngày 3 tháng 3 âm lịch (ngày mất của Thánh Mẫu Liễu Hạnh). Các thực hành này thể hiện những yếu tố văn hóa truyền thống như trang phục, âm nhạc, múa, diễn xướng dân gian đậm bản sắc văn hóa Việt, được sáng tạo, phát triển và lưu truyền qua nhiều thế hệ hàng trăm năm.

Các tiêu chí nổi bật của di sản

UNESCO công nhận hồ sơ “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt” dựa trên những tiêu chí sau:

  • Di sản là phương thức quan trọng để các cộng đồng thể hiện ký ức lịch sử, bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết và đáp ứng nhu cầu tâm linh.
  • Góp phần bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản ở các cấp độ khác nhau.
  • Kết quả của sự tham vấn và hợp tác rộng rãi giữa những người thực hành tín ngưỡng, đại diện cộng đồng, viện nghiên cứu và các tổ chức chính phủ, phi chính phủ.
  • Được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2013 và được cập nhật hàng năm bởi Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Lời kết

Với sự cam kết bảo tồn và phát huy giá trị di sản, Trầm Tâm Linh sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào việc duy trì và phát triển Tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc.

(Nguồn: Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam)

Trả lời