Quan Ngũ Hổ là một trong những quan binh thuộc Tứ Phủ. Ngũ hổ tướng thường được thờ ở hạ ban (bên dưới ban thờ thánh Mẫu). Theo quan niệm dân gian thì quan ngũ hổ là vị chúa cai quản rừng núi. Quan mang quyền phép diệt trừ tà ma, trấn giữ các phương. Đồng thời quan đóng vai trò như thần linh canh cửa ở các ngôi đền, đem lại sự cân bằng cho ngũ phương trời đất.

Quan Ngũ Hổ gồm 05 vị là:

 1. Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Thanh Hổ Thần Quan
 2. Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Xích Hổ Thần Quan
 3. Trung ương Mậu Kỷ Thổ Đức Hoàng Hổ Thần Quan
 4. Tây Phương Canh Tân Kim Đức Bạch Hổ Thần Quan
 5. Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Hắc Hổ Thần Quan

Quan Hổ được vẽ 5 ông hổ màu sắc khác nhau, tương ứng với Ngũ hành “kim, mộc, thủy, hỏa, thổ”:

 • Hoàng hổ (màu vàng) trấn khu trung tâm (địa khu)
 • Hắc hổ (màu đen) trấn phương bắc (thủy khu)
 • Bạch hổ (màu trắng) trấn phương tây (kim khu)
 • Xích hổ (màu đỏ) trấn phương nam (hỏa khu)
 • Thanh hổ (màu xanh) trấn phương đông (mộc khu)

Ông Lốt: Trong hệ thống các thần linh Tứ Phủ, thần Rắn thuộc ban hạ ban. Hình tượng thần rắn xuất hiện tại hầu hết các đền điện thuộc Tứ Phủ trên khắp cả nước. 

Không giống như Quan Ngũ Hổ được bài trí tượng thờ bên dưới ban thờ Thánh Mẫu, xà thần thường được bài trí trong điện thờ theo ba cách:

 • Thần Xà được đặt cùng với Ngũ Hổ ở phía gầm ban Công Đồng.
 • Thần Xà được vắt ngang phía bên trên ban Công Đồng.
 • Thần Xà được vắt trên xà nhà của Điện thờ Tứ Phủ. 

Ông Lốt gồm 02 vị là:

Thanh Xà Đại tướng Quân

Bạch Xà Đại tướng Quân