Học trò cũ mà thầy lại mất từ lâu, nay về lễ tang vợ thầy , đây là chuyện thực mắt thấy tai nghe, kể lại dẫu có lỗi thời, nhưng cũng hy vọng các bạn đọc chắt lọc được trong phong tục xưa chút hương vị […]