1. Chuẩn bị lễ vật:

– Hoa quả : Tùy theo mùa, nhưng nên có màu vàng, xanh, đỏ, tím, và  trắng.

– Tiền vàng : 5 lễ.

– Trầu cau: 1 quả cau 3 lá trầu. Tranh Vinh Hoa nhờ bạn mua tặng.

– Sớ cầu giáng linh.

2. Bài khấn: đọc (3 lần)

Nam mô A Di Đà Phật
Con lạy 9 phương trời, lạy mười phương Phật

Đệ tử con là ……………………sinh ngày……tháng………năm 201..
Cùng chồng/vợ………………………….sinh ngày………tháng…….năm 201..
Ngụ tại:………………………………………………………………………………

Cung thỉnh : Chư Phật mười phương, Tứ phủ công đồng Thánh đế, Mẫu đệ nhất thiên tiên, Mẫu địa nhị thượng ngàn, Mẫu đệ tam thủy cung, cập chư Tiên đồng Tây Hồ phủ.

Hôm nay là ngày….. tháng..… năm 2010. Nhân Cát nhật lương thần,  tiết khí tỏa sáng phúc lành. Vợ chồng con thành tâm thiết lễ cùng dâng sớ trạng kính lạy giáng trần soi xét cho hạnh phúc gia đình con được có con trai/con gái. Hạnh phúc xum vầy truyền vào hậu thế.

Con lạy Nhật cung thái dương, Nguyệt cung thái âm – Đông phương thanh đế, Bắc phương hắc đế, Tây phương bạch đế kính cáo tôn thần, chư vị các thần linh giáng trần soi xét chữ cương thường đạo lý vợ chồng cho vợ chồng con được cửa rộng nhà cao tiền của dồi dào, có con trai/ con gái thông minh học hành chăn chắn một niềm kính thiện.

Con lạy quan Nam tào, Bắc đẩu, Thái bạch Thái tuế, Văn xương, Văn khúc, Nhị thập bát tú ngũ hành tinh quân. Trước án liệt vị linh quân tôn thần Tản viên đại thánh, Trần triều Hưng đạo, Quốc Tảng đại vương cùng Tiên Phật Thánh Thần Quân âm bồ tát chí đức tôn linh hiển thành thần thông tiết độ cho con được có con trai/con gái để trọn vẹn hiếu sinh hạnh phúc gia đình trong ấm ngoài êm để Ông Bà, chồng vợ chân tình thương yêu chăm sóc. Làm điều thiện được âm dương báo đáp, cây trái thêm hoa sinh sôi nảy nở. Trước án liệt vị các linh quân tôn thần xa thôi lại theo gần xin giải trừ vận hạn tiêu trừ yêu ma tai ách làm muộn đường con trai/con gái.

Hôm nay chúng con có mang theo một bức tranh Vinh Hoa, để cầu xin chư Mẫu, Chư Thánh bản từ giáng linh, giáng phúc vào để chúng con lấy làm vật cát tường may mắn, cho vợ chồng con được vượng sinh con cái.
Chúng con người trần nhục nhãn nan tri, việc trần thế chưa tường, việc âm chưa tỏ. Thân sinh nơi trần tục, mệnh bởi cung trời, cầu xin Phật Thánh, Mẫu đức độ cao dầy, hạ trần giáng thế cho con điều thiện, cho con hạnh phúc có con trai/con gái có của, vượng đinh như vượng tài để trên gánh việc thánh, dưới gánh việc trần, phúc địa đãi phúc nhân, gia đình hai dòng họ vui chữ Nghi Gia truyền vào hậu thế.
Giáng phúc giáng linh cho gia đình chúng con bút son thêm số, sổ ngọc thêm năm vượng đinh vượng tài, thêm người thêm của. Hạnh phúc của gia đình dòng họ cùng cuộc đời chúng con lại như nước tràn đầy chảy đến. Một nhà vui vẻ, oanh yến đậm đà, đào hồng thắm biếc. Vậy xin chư vị Phật Thánh, các Mẫu bản từ giáng linh, giáng phúc cho con vào tranh Vinh Hoa này để con về  làm vật cát tường may mắn giúp thuận sinh con cái. Vạn vọng bách bái Thần, Phật mười phương, ban ơn phúc dày cho chúng con được toại nguyện đường con cái.
                 Trăm lạy các tôn linh, cúi nhờ ơn đức, sở nguyện tâm thành .
                 Con xin cảm tạ !

3. Lễ tạ : Đọc bài văn khấn này một lần nữa, rồi tạ lễ 3 lễ – 5 lạy.
Sau đó, mang tranh Vinh Hoa về chọn một ngày tốt để treo tranh lên tường. Lúc ra hoặc vào nhà nhìn vào tranh, như hỏi như thăm em bé, sớm muộn cũng sẽ sinh con trai, hoặc sinh gái./.